Blog

Raport POLMAN S.A. za II kwartał 2023 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 10/2023
Data: 2023-08-11 19:38:41
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu raport za II kwartał 2023 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

RAPORT POLMAN II KWARTAŁ 2023