Blog

Raport POLMAN S.A. za III kwartał 2016 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 11/2016
Data: 2016-11-11 00:11:07
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2016r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2016 obejmujący okres od 01 lipca do 30 września 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

raport_3Q_2016_POLMAN