Blog

Raport POLMAN S.A. za III kwartał 2020 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 9/2020
Data: 2020-11-13 19:58:27
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za III kwartał 2020r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport za III kwartał 2020 obejmujący okres od 01 lipca do 30 września 2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

raport_IIIQ_2020_POLMAN