Blog

Raport POLMAN S.A. za IV kwartał 2016 roku

Raport Kwartalny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 3/2017
Data: 2017-02-06 23:30:05
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport okresowy za IV kwartał 2016r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2016 obejmujący okres od 01 października do 31 grudnia 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

raport_4Q_2016_POLMAN