Blog

Raport roczny POLMAN S.A. za 2016 rok

Raport Roczny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 4/2017
Data: 2017-03-20 15:12:36
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport roczny za rok obrotowy 2016
Treść:
Zarząd POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok bilansowy 2016 wraz z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

RAPORT ROCZNY POLMAN 2016