Blog

Raport roczny POLMAN S.A. za 2017 rok

Raport Roczny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 2/2018
Data: 2018-03-14 10:22:51
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport roczny za rok obrotowy 2017
Treść:
Zarząd POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok bilansowy 2017 wraz z Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

RAPORT ROCZNY POLMAN 2017