Blog

Raport roczny POLMAN S.A. za 2018 rok

Raport Roczny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 2/2019
Data: 2019-03-15 22:20:19
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport roczny POLMAN S.A. za rok 2018
Treść:
Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok bilansowy 2018 wraz ze Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2018 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

RAPORT ROCZNY POLMAN 2018