Blog

Raport roczny POLMAN S.A. za 2019 rok

Raport Roczny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 2/2020
Data: 2020-03-19 20:45:50
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport roczny POLMAN S.A. za rok 2019
Treść:
Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok bilansowy 2019 wraz ze Sprawozdaniem Biegłego Rewidenta z przebiegu i rezultatów badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 rok.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

RAPORT ROCZNY POLMAN 2019