Blog

Raport roczny POLMAN S.A. za 2020 rok

Raport Roczny

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 3/2021
Data: 2021-03-19 18:54:28
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Raport roczny POLMAN S.A. za rok 2020
Treść:
Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu Raport Roczny za rok bilansowy 2020.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

RAPORT DO POBRANIA PONIŻEJ:

RAPORT ROCZNY POLMAN 2020