Informacje finansowe

Dane w tys. zł

2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

14 232

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

   224

 Zysk (strata) brutto

     71

Zysk (strata) netto

    12

Aktywa razem

12 907

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

5 407

Zobowiązania długoterminowe

   287

Zobowiązania krótkoterminowe

5 092

Kapitał własny

7 499

Kapitał zakładowy

3 300

Liczba akcji

33 000

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

Dane w tys. zł

2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

12 314

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 355

 Zysk (strata) brutto

1 246

Zysk (strata) netto

1 132

Aktywa razem

10 729

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 241

Zobowiązania długoterminowe

187

Zobowiązania krótkoterminowe

2 900

Kapitał własny

7 488

Kapitał zakładowy

3 300

Liczba akcji

33 000

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

Dane w tys. zł

2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

10 658

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

170

 Zysk (strata) brutto

15

Zysk (strata) netto

14

Aktywa razem

9 296

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 939

Zobowiązania długoterminowe

376

Zobowiązania krótkoterminowe

2 516

Kapitał własny

6 356

Kapitał zakładowy

3 300

Liczba akcji

33 000

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

Dane w tys. zł

2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

13 132

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

822

 Zysk (strata) brutto

720

Zysk (strata) netto

677

Aktywa razem

8 904

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

2 562

Zobowiązania długoterminowe

476

Zobowiązania krótkoterminowe

1 808

Kapitał własny

6 342

Kapitał zakładowy

3 300

Liczba akcji

33 000

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

Dane w tys. zł

2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 429
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 203)
 Zysk (strata) brutto (2 271)
Zysk (strata) netto (2 254)
Aktywa razem 7 975
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 160
Zobowiązania długoterminowe 796
Zobowiązania krótkoterminowe 1 327
Kapitał własny 5 815
Kapitał zakładowy 3 473
Liczba akcji 34 730
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

Dane w tys. zł

2012

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

8 568

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(12)

 Zysk (strata) brutto

191

Zysk (strata) netto

194

Aktywa razem

10 060

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

958

Zobowiązania długoterminowe

225

Zobowiązania krótkoterminowe

724

Kapitał własny

9 102

Kapitał zakładowy

3 473

Liczba akcji

34 730

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

Dane w tys. zł

2011

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

9 512

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

1 832

 Zysk (strata) brutto

1 557

Zysk (strata) netto

1 472

Aktywa razem

10 259

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

1 351

Zobowiązania długoterminowe

205

Zobowiązania krótkoterminowe

928

Kapitał własny

8 907

Kapitał zakładowy

3 473

Liczba akcji

34 730

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

Dane w tys. zł 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 657
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 290
Zysk (strata) brutto 1 244
Zysk (strata) netto 1 004
Aktywa razem 8 320
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 884
Zobowiązania długoterminowe 334
Zobowiązania krótkoterminowe 542
Kapitał własny 7 435
Kapitał zakładowy 3 473
Liczba akcji 34 730
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0