Blog

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 6/2021
Data: 2021-04-20 13:43:10
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2021 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Michała Krawczyka, złożona ze skutkiem na dzień 20 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.