Blog

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu POLMAN S.A.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 4/2021
Data: 2021-03-25 11:13:07
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu POLMAN S.A.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 24 marca 2021 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Krawczyka, skuteczna od dnia 23 marca 2021 roku, ze sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz zasiadania w Zarządzie Spółki.

Podstawa prawna: § 3. ust. 1. pkt 7. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.