RPO WM działanie 1.5

Działanie 1.5 "Rozwój przedsiębiorczości" skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którym ma ono umożliwić dostęp do nowych technologii, systemów certyfikacji i jakości. Działanie skoncentrowane jest na inwestycjach w przedsiębiorstwie oraz unowocześnieniu wyposażenia przedsiębiorstwa (zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania).

OGÓLNY OPIS PROJEKTU

Celem projektu Spółki POLMAN S.A. pt.: "Rozwój firmy POLMAN S.A. przez wdrożenie nowej linii przemysłowej" jest wprowadzenie nowej usługi w postaci świadczenia usług serwisu katalizatorów oraz wytworzenie i wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych w ramach przedsiębiorstwa pod kierunkiem współpracującej ze Spółką jednostki badawczej.
Informacje o projekcie:
sekretariat@polman.pl
+48 22 720 02 77

Fax:

+48 22 868 40 13
INNOWACYJNA_GOSPODARKA
Polman_Logo_excel (1)
UE+EFRR_L-kolor
Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań