Blog

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.05.2017r.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 5/2017
Data: 2017-05-05 13:36:42
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 05.05.2017r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 05 maja 2017 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Tresc_podjetych_uchwal_ZWZA_POLMAN_05_05_2017