Blog

Treść uchwał podjętych na ZWZA POLMAN S.A. w dniu 09.05.2018r.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 5/2018
Data: 2018-05-09 17:10:36
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Treść uchwał podjętych na ZWZA POLMAN S.A. w dniu 09.05.2018r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 09 maja 2018 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Tresc_podjetych_uchwal_ZWZA_POLMAN_09_05_2018