Blog

Treść uchwał podjętych na ZWZA POLMAN S.A. w dniu 15.06.2020r.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 6/2020
Data: 2020-06-15 14:52:54
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Treść uchwał podjętych na ZWZA POLMAN S.A. w dniu 15.06.2020r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 15 czerwca 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Tresc_podjetych_uchwal_ZWZA_POLMAN_2020_06_15