Blog

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 16.05.2016r.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 9/2016
Data: 2016-05-16 14:48:27
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 16.05.2016r.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 16 maja 2016 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.7, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Tresc_podjetych uchwal_WZA_POLMAN_16_05_2016