Blog

Udostępnienie platformy getAUTO.pl „Bezpłatna weryfikacja danych technicznych, historii i daty najbliższego przeglądu auta w czasie rzeczywistym”.

Udostępnienie platformy getAUTO.pl „Bezpłatna weryfikacja danych technicznych, historii i daty najbliższego przeglądu auta w czasie rzeczywistym”.

Publikacja:

2016-10-17 14:20

Raport bieżący nr           14 / 2016

Data sporządzenia:        2016-10-17

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd POLMAN S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, że w ramach działu nowoczesnych technologii spółka udostępniła platformę pod adresem www.getAUTO.pl.

Usługa służy do weryfikacji danych technicznych, historii przeglądów i zarządzania automatycznymi przypomnieniami terminów obowiązkowych badań technicznych i ważności polis ubezpieczeniowych dowolnego pojazdu zarejestrowanego w Polsce.

Sprawdzenie pojazdu i zwrócenie informacji realizowana jest w czasie rzeczywistym według stanu faktycznego odpowiadającego danym gromadzonym w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

W związku z innowacyjnością rozwiązań oraz rozwojem kolejnych funkcjonalności nie oferowanych dotychczas na rynku polskim, w ocenie Zarządu zdarzenie jest istotne ze względu na rozwój działu nowoczesnych technologii IT w POLMAN S.A. i może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe Spółki.