Blog

Udostępnienie produktu dla instytucji finansowych API „dostarczanie strumienia danych przedsiębiorstw weryfikowanych w czasie rzeczywistym”.

Udostępnienie produktu dla instytucji finansowych API „dostarczanie strumienia danych przedsiębiorstw weryfikowanych w czasie rzeczywistym”.

Publikacja:

2016-09-09 11:43

Raport bieżący nr           12 / 2016

Data sporządzenia:        2016-09-09

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd POLMAN S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, że w ramach działu nowoczesnych technologii spółka udostępniła system API dla instytucji finansowych (banki, płatności on-line, wywiadownie gospodarcze).

Usługa służy weryfikacji danych przedsiębiorstw zarejestrowanych w Polsce i pozwala na komunikację z systemem dowolnego Klienta. Weryfikacja strumienia danych o przedsiębiorstwach realizowana jest w czasie rzeczywistym według stanu faktycznego odpowiadającego wpisowi w rejestrze KRS lub CEIDG.

Ze względu na innowacyjność rozwiązań nie oferowanych dotychczas na rynku polskim zdarzenie jest istotne ze względu na rozwój działu nowoczesnych technologii IT w POLMAN S.A. i może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe Spółki.