Blog

Umowa znacznej wartości

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 7/2016
Data: 2016-04-22 10:37:27
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Umowa znacznej wartości.
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016r. otrzymał podpisaną umowę na realizację prac czyszczenia instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwie na terenie Polski.

Termin realizacji zlecenia: czerwiec 2016r.

Wartość umowy: 598.000,00 złotych netto.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu Rynku NewConnect”.