Blog

Uruchomienie funkcjonalności Kreator pop-up na platformie www.QUIC.pl

Uruchomienie funkcjonalności Kreator pop-up na platformie www.QUIC.pl

Publikacja:

2017-03-30 10:52

Raport bieżący nr           4 / 2017

Data sporządzenia:        2017-03-30

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w ramach Działu Nowoczesnych Technologii IT, z dniem 30 marca 2017r. udostępnił, komercyjną funkcjonalność aplikacji www.quic.pl – „Kreator pop-up”.

Udostępnione narzędzia umożliwiające tworzenie projektów popup wraz z pełną administracją wyświetlanej treści informacji oraz możliwość wykorzystania własnych elementów graficznych buduje istotną przewagę konkurencyjną na rynku narzędzi tego rodzaju.

Uruchomienie nowej funkcjonalności www.quic.pl jest istotnym zdarzeniem w zakresie rozwoju działu nowoczesnych technologii IT w POLMAN S.A. i procesie dywersyfikacji dotychczas prowadzonej działalności i może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Więcej informacji: www.quic.pl/popups_pl