Blog

Uruchomienie komercyjnej funkcjonalności AktualnyOdpis.pl   

Uruchomienie komercyjnej funkcjonalności AktualnyOdpis.pl

Publikacja:

2016-07-27 11:55

Raport bieżący nr           6 / 2016

Data sporządzenia:        2016-07-27

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 lipca 2016r. udostępniona została, komercyjna funkcjonalność platformy www.AktualnyOdpis.pl przeznaczonej do bezpłatnego pobierania urzędowych odpisów KRS, weryfikacji zaległości skarbowych, ZUS i celnych oraz wierzytelności wpisanych do KRS.

Płatna funkcjonalność dotyczy automatycznego monitorowanie zmian rejestrowych dokonywanych przez podmioty wpisane do bazy Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Ze względu na duży ruch Użytkowników platformy www.AktualnyOdpis.pl (200 tys./miesiąc) uruchomienie komercyjnej funkcjonalności jest istotnym zdarzeniem w zakresie rozwoju działu nowoczesnych technologii IT w POLMAN S.A. i procesie dywersyfikacji dotychczas prowadzonej działalności i może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.