Blog

Uruchomienie wersji komercyjnej aplikacji AlertSerwis.pl.

Uruchomienie wersji komercyjnej aplikacji AlertSerwis.pl

Publikacja:

2016-07-26 12:05

Raport bieżący nr           5    /     2016

Data sporządzenia:        2016-07-26

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 01 sierpnia 2016r. udostępniona zostanie pełna, komercyjna wersja platformy funkcjonalnej www.AlertSerwis.pl, przeznaczonej dla spółek publicznych, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, umożliwiającej usprawnienie procesów komunikacji Emitentów z rynkiem: inwestorami, analitykami, akcjonariuszami przez niezwłoczne dostarczenie powiadomień e-mail z informacją o publikowanych raportach oraz umożliwiającej wypełnienie obowiązków spoczywających na Emitencie w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku – MAR) polegających na automatycznym zamieszczeniu i utrzymywaniu na stronie internetowej przez okres co najmniej pięciu lat wszelkich informacji poufnych, które Emitent jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej.

Uruchomienie platformy AlertSerwis.pl jest istotnym zdarzeniem w zakresie rozwoju działu nowoczesnych technologii IT w POLMAN S.A. i procesie dywersyfikacji dotychczas prowadzonej działalności i może mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki.