USŁUGI HYDRODYNAMICZNE WYSOKOCIŚNIENIOWE

Wysoki poziom zaawansowania technicznego metody hydrodynamicznej powoduje, że wypiera ona tradycyjne sposoby czyszczenia i cięcia. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu sterowanych komputerowo, wydajnych urządzeń o dużych mocach i ultrawysokim ciśnieniu roboczym (p.>1700 bar). Podstawą omawianej technologii jest dostarczanie wody do specjalnych dysz pod wysokim ciśnieniem. Wytworzony w ten sposób strumień roboczy staje się profesjonalizm narzędziem do precyzyjnego i wydajnego cięcia wszelkich materiałów oraz czyszczenia wielu rodzajów powierzchni.

A oto kilka wybranych korzyści, na które najczęściej zwracali uwagę specjaliści po zastosowaniu technologii hydrodynamicznej:

Czyszczenie powierzchni stali do uzyskania:

Usuwanie laminatów, gumy oraz wszelkich osadów z instalacji przemysłowych:

Usuwanie ciężkich osadów powstałych z produktów ropopochodnych, takich jak:

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”