USŁUGI HYDRODYNAMICZNE WYSOKOCIŚNIENIOWE

Stosowana przez nas metoda polega na wykorzystaniu strumienia wody, powietrza lub medium ściernego do czyszczenia powierzchni różnego rodzaju. W krajach Unii Europejskiej, technologia czyszczenia hydrodynamicznego skutecznie wyparła tradycyjne metody czyszczenia suchym ścierniwem lub przy użyciu agresywnych środków chemicznych. Metoda ta doskonale nadaje się do czyszczenia powierzchni metalowych, kamiennych i betonowych. Torbo Wet Blasting to nowoczesna techniologia użycia mokrego ścierniwa, która spełnia wymogi nowych przepisów o ochronie środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni (rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16.12.2002r. Dz.U. Nr 237). Oferowane przez firmę POLMAN S.A. usługi wykorzystujące Torbo Wet Blasting z powodzeniem zastąpią tradycyjną metodę suchego piaskowania przy czyszczeniu powierzchni metalowych, kamiennych i betonowych. 

Torbo Wet Blasting zalety i możliwości:

Firma POLMAN S.A. dysponuje mobilnym i nowoczesnym sprzętem firm KAMAT i TORBO. Urządzenia te spełniają najwyższe normy europejskie i mogą pracować w strefach zagrożenia wybuchem oraz zakładach o ruchu ciągłym.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”