Blog

Uzupełnienie do raportu nr 10/2021 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 11/2021
Data: 2021-07-07 14:29:48
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Uzupełnienie do raportu nr 10/2021 – Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Treść:
Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w załączeniu przekazuje życiorys Członka Rady Nadzorczej, Pana Włodzimierza Napiórkowskiego, jako uzupełnienie do raportu bieżącego EBI nr 10/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

PLM-zyciorys AP – Włodzimierz Napiórkowski