Blog

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POLMAN S.A. w dniu 16 maja 2016 roku.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POLMAN S.A. w dniu 16 maja 2016 roku.

Publikacja:

2016-05-20 10:10

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd POLMAN S.A. przekazuje informację zawierającą wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy POLMAN S.A., które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku.

  1. Piotr Krawczyk – 22.500.000 głosów, co stanowiło 75,00 % na WZA i stanowi 46,87% w głosach ogółem.
  2. Mariusz Nowak – 7.500.000 głosów, co stanowiło 25,00 % na WZA i stanowi 15,62% w głosach ogółem.