WZA 2024.06.10

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE  WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 10 CZERWCA 2024 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE

WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 10 CZERWCA 2024 R.

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 10 czerwca 2024 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”