Blog

Zawarcie istotnej umowy.

Zawarcie istotnej umowy.

Publikacja:

2016-08-25 11:59

Raport bieżący nr           11 / 2016

Data sporządzenia:        2016-08-25

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał umowę na realizację prac remontowych chłodni przemysłowej w przedsiębiorstwie na terenie Niemiec.

Termin realizacji zlecenia: wrzesień 2016r.

Wartość umowy: 59.000,00 EURO netto.

Ze względu na innowacyjność rozwiązań nie oferowanych dotychczas na rynku polskim spodziewany jest zwielokrotniony ruch na platformie www.AktualnyOdpis.pl.

Zdarzenie jest istotne ze względu na dalszy rozwój działu nowoczesnych technologii IT w POLMAN S.A. i proces dywersyfikacji dotychczas prowadzonej działalności i może mieć w przyszłości wpływ na wyniki finansowe Spółki.