Blog

Zawarcie porozumienia inwestycyjnego.

Zawarcie porozumienia inwestycyjnego.

Publikacja:

2017-04-03 13:43

Raport bieżący nr           5 / 2017

Data sporządzenia:        2017-04-03

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2017 roku podpisał porozumienie inwestycyjne z notowaną na rynku NewConnect Spółką JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Arturem Górskim i Tomaszem Rogalskim oraz spółką zależną od Spółki JR HOLDING S.A. – Dinero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Dinero).

Celem przedmiotowego Porozumienia jest rozwój spółki Investoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstanie z istniejącej, będącej Partnerem niniejszego Porozumienia, spółki Dinero.

Strony: POLMAN S.A., osoby fizyczne oraz nowi, pozyskani inwestorzy zostaną wspólnikami we wskazanym podmiocie bądź nabywając udziały w podmiocie już istniejącym bądź obejmując przyszłe nowo powstałe udziały w podwyższonym do 25.000 zł (dwudziestu pięciu tysięcy złotych) kapitale zakładowym Dinero.

Docelowo udział POLMAN S.A. w Dinero wyniesie 25 %.

Firma Dinero spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zmieniona na Investoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z innymi zmianami statutu uzgodnionymi przez Partnerów.

Udziały istniejące w Dinero zostaną sprzedane przez JR HOLDING S.A. Partnerom w terminie do dnia 15.04.2017 r., natomiast podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Dinero (późniejszej Investorii) nastąpi do dnia 15.05.2017 r.

Dinero (późniejsza Investoria) będzie zajmować się prowadzeniem i rozwijaniem systemów oraz serwisów internetowych przeznaczonych dla inwestorów oraz spółek publicznych: m.in. AlertSerwis.pl, RaportySpolek.pl oraz NewConnector.pl.

Strony przedmiotowego porozumienia nie wykluczają upublicznienia spółki Dinero (późniejsza Investoria) na rynku NewConnect.