Blog

Zawarcie umowy znaczącej.

Zawarcie umowy znaczącej.

Publikacja:

2017-03-21 12:06

Raport bieżący nr           1 / 2017

Data sporządzenia:        2017-03-21

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że parafował umowę zleconych prac w zakresie serwisu przemysłowego w przedsiębiorstwie na terenie Unii Europejskiej.

Termin rozpoczęcia realizacji zlecenia: kwiecień 2017r.

Wartość umowy przekracza 400.000 EUR.