Blog

Zawarcie umowy znacznej wartości.      

Zawarcie umowy znacznej wartości.

Publikacja:

2016-08-02 14:30

Raport bieżący nr           7 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-02

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 02 sierpnia 2016r. została zawarta umowa na realizację prac remontowych chłodni przemysłowej w przedsiębiorstwie branży energetycznej na terenie Polski.

Termin realizacji zlecenia: październik 2016r.

Wartość umowy: 362.000,00 złotych netto.