Blog

Zmiana w składzie Radzy Nadzorczej Spółki.

Raport Bieżący

Spółka: Polman Spółka Akcyjna
Numer: 3/2020
Data: 2020-04-25 11:48:37
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Tytuł: Zmiana w składzie Radzy Nadzorczej Spółki.
Treść:
Zarząd POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie z przykrością informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej Spółki spowodowanej śmiercią wieloletniego jej Członka – Pana Teofila Nowaka.

Pan Teofil Nowak zasiadał w Radzie Nadzorczej od początku powstania Spółki POLMAN S.A. to jest od 01 marca 2007 roku wzorowo wypełniając sprawowaną funkcję.

Jednocześnie Zarząd POLMAN S.A. na ręce rodziny i najbliższych składa kondolencje i wyrazy współczucia z powodu nieodżałowanej straty.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej POLMAN S.A. wchodzi 5 osób:

Jan Krynicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lidia Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej

Olaf Krynicki – Członek Rady Nadzorczej

Michał Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Dobrowolski – Członek Rady Nadzorczej

O ewentualnym powołaniu nowych osób do składu Rady Nadzorczej zadecyduje najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”