CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW PO PRODUKTACH ROPOPODOBNYCH

W szczególności specjalizujemy się w czyszczeniu zbiorników po:

Korzyści zastosowania technologii Spółki POLMAN do czyszczenia zbiorników ropopochodnych:

Na wykonane usługi w zakresie czyszczenia zbiorników po ciężkich olejach opałowych posiadamy stosowne referencje.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”