DOKUMENTY DO POBRANIA

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut spółki

Regulamin WZA

Regulamin RN

Regulamin Zarządu

Załącznik do Regulaminu Zarządu

MEMORANDUM INFORMACYJNE

Memorandum Informacyjne

Aneks nr.1

Aneks nr.2

Aneks nr.3

Aneks nr.4

Aneks nr.5

Przydział akcji POLMAN S.A.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”