STRUKTURA KAPITAŁU

Kapitał zakładowy POLMAN S.A. obejmuje 33 000 250 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z czego:

Dane ogólne:

Liczba akcji: 33 000 250
Liczba głosów na WZA: 48 000 250
Kapitał akcyjny: 3 300 025
Cena nominalna akcji: 0,10
Rozwodniona liczba akcji:

Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 23 927 294
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 72,51%
Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 38 927 294
Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 81,10%
Free float: 27,50%

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”