WALNE ZGROMADZENIA

Spółka POLMAN S.A. zwołuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Dz.U.2000 nr 94 poz. 1037. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy opisane w Statucie Spółki POLMAN S.A., natomiast zasady określa Regulamin WZA.

W tej zakładce przedstawiamy dokumentację związaną z Walnymi Zgromadzeniami, które się odbyły, jak również zamieszczamy dokumenty Walnych Zgromadzeń, które są już zaplanowane.

Zapraszamy potencjalnych akcjonariuszy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, a aktualnych akcjonariuszy Spółki do aktywnego uczestnictwa w życiu POLMAN S.A. poprzez zgłoszenie się i udział w WZA.

Wszystkie pytania dotyczące Walnych Zgromadzeń prosimy kierować na adres:
relacje.inwestorskie@polman.pl

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”