2024

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2024

2023

Uzupełnienie do raportu nr 8:2023 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2023 r.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2023 roku

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023

2022

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2022 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2022 roku

Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych

Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2022 oraz 2023

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2022 r.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022

2021

Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

Uzupełnienie do raportu nr 10:2021 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 roku

Zmiana w składzie Radzy Nadzorczej Spółki.

Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu POLMAN S.A.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podpisanie umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2020

Treść uchwał podjętych na ZWZA POLMAN S.A. w dniu 15.06.2020r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 15 czerwca 2020r.

Zmiana w składzie Radzy Nadzorczej Spółki.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta wspólnej kadencji 2019-2024

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

2019

Treść uchwał podjętych na ZWZA POLMAN S.A. w dniu 07.05.2019r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 07 maja 2019r.

Powołanie składu Rady Nadzorczej Emitenta na lata 2019-2024

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

2018

Treść uchwał podjętych na ZWZA POLMAN S.A. w dniu 09.05.2018r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 09 maja 2018r.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”