Strategia firmy

Nadrzędnym celem POLMAN S.A. jest ugruntowanie i systematyczne umacnianie pozycji lidera na rynku usług serwisu przemysłowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Plany strategiczne obejmują aktywność firmy, która zapewnia naszej Spółce systematyczny wzrost sprzedaży i udziału w rynku, a w efekcie poprawę wskaźników finansowych w przedsiębiorstwie.

POLMAN S.A. koncentruje się głownie na:

Strategia POLMAN S.A. zakłada kontynuację funkcjonowania według autorskiego modelu biznesowego.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”