KALENDARIUM

Kalendarium POLMAN S.A. na rok 2024

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku obrotowym 2024 raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:

Raport roczny:

Raport roczny:

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok 2023 w dniu 15 marca 2024 r. Emitent na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni – IV kwartał roku obrotowego 2023.

Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”