RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej POLMAN S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Jan Krynicki 

Członek Rady Nadzorczej: Olaf Krynicki 

Członek Rady Nadzorczej: Zbigniew Dobrowolski 

Członek Rady Nadzorczej: Łucja Napiórkowska

Członek Rady Nadzorczej: Wiktoria Kamińska

 

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”