Kontakt

Formularz kontaktowy


  Polityka prywatności
  Adres siedziby Spółki i do korespondencji:
  • Adres ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa
  • NIP: 118-00-31-958
  • REGON: 012110950
  • KRS: 0000275470 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
  • Telefon: +48 22 720 02 77
  • Fax: +48 22 868 40 13
  Sekretariat
  • Telefon: +48 22 720 02 77
  • Fax: +48 22 868 40 13
  • E-mail: sekretariat@polman.pl
  RODO

  Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  • Adres: POLMAN S.A. ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa
  • NIP: 118-00-31-958
  • REGON: 012110950
  • KRS: 0000275470 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
  • Telefon: +48 22 720 02 77
  • Fax: +48 22 868 40 13
  • E-mail: sekretariat@polman.pl

  Koordynacja Zadań

  • Dyrektor Serwisu Przemysłowego: Dariusz Karaś
  • Telefon: +48 601 884 540
  • E-mail: dkaras@polman.pl
  • Dyrektor Serwisu Chłodni: Damian Zachłod
  • Telefon: +48 667 960 734
  • E-mail: dz@polman.pl
  • Kierownik Projektów Krajowych: Alicja Pezda
  • Telefon: +48 609 709 747
  • E-mail: ap@polman.pl
  • Kierownik Projektów Zagranicznych: Dagmara Piotrowska
  • Telefon: +48 722 222 183
  • E-mail: dp@polman.pl