DANE KONTAKTOWE POLMAN S.A.

Godziny otwarcia

8:00 - 16:00

Adres siedziby Spółki i do korespondencji

Adres

ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa

NIP

118-00-31-958

REGON

012110950

KRS

0000275470 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

Telefon

+48 22 720 02 77

FAX

+48 22 720 02 77

Sekretariat

Telefon

+48 22 720 02 77

FAX

+48 22 868 40 13

E-mail

sekretariat@polman.pl

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Adres

POLMAN S.A. ul. Na Skraju 68,
02-197 Warszawa

NIP

118-00-31-958

REGON

012110950

KRS

0000275470 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS

E-mail

sekretariat@polman.pl

Telefon

+48 22 720 02 77

FAX

+48 22 868 40 13

Koordynacja zadań

Dyrektor serwisu przemysłowego: Dariusz Karaś

Telefon

+48 601 884 540

E mail

 dkaras@polman.pl

Dyrektor Serwisu Chłodni: Damian Zachłod

Telefon

+48 667 960 734

E mail

dz@polman.pl

Koordynator Projektów Krajowych: Alicja Pezda

Telefon

+48 609 709 747

E mail

ap@polman.pl

Koordynator Projektów Zagranicznych: 
Dagmara Piotrowska

Telefon

+48 722 222 183

E mail

dp@polman.pl

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”