Kontakt

Adres siedziby Spółki i do korespondencji:
 • Adres ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa
 • NIP: 118-00-31-958
 • REGON: 012110950
 • KRS: 0000275470 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
 • Telefon: +48 22 720 02 77
 • Fax: +48 22 868 40 13
Sekretariat
 • Telefon: +48 22 720 02 77
 • Fax: +48 22 868 40 13
 • E-mail: sekretariat@polman.pl
RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 • Adres: POLMAN S.A. ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa
 • NIP: 118-00-31-958
 • REGON: 012110950
 • KRS: 0000275470 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS
 • Telefon: +48 22 720 02 77
 • Fax: +48 22 868 40 13
 • E-mail: sekretariat@polman.pl

Koordynacja Zadań

 • Dyrektor Serwisu Przemysłowego: Dariusz Karaś
 • Telefon: +48 601 884 540
 • E-mail: dkaras@polman.pl
 • Dyrektor Serwisu Chłodni: Damian Zachłod
 • Telefon: +48 667 960 734
 • E-mail: dz@polman.pl
 • Kierownik Projektów Krajowych: Alicja Pezda
 • Telefon: +48 609 709 747
 • E-mail: ap@polman.pl
 • Kierownik Projektów Zagranicznych: Dagmara Piotrowska
 • Telefon: +48 722 222 183
 • E-mail: dp@polman.pl