DIAGNOSTYKA INSTALACJI

Diagnostyka wiroprądowa rurek w urządzeniach wymiany ciepła to nieniszcząca metoda badania prądami wirowymi, która polega na wprowadzeniu do rurki sondy, która indukuje w materiale rurki prądy, a z oddziaływania pola elektromagnetycznego tych prądów na sondę można ocenić stan rurek.

Badaniem wiroprądowym można wykryć bez demontażu rurek takie wady jak:

Dzięki przeprowadzonym bandaniom można wyeliminować rurki o ubytku grubości ścianki powyżej dopuszczalnej granicy, a przez to znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo awarii bądź teź podjąć decyzję o częściowym lub całkowym przerurowaniu urządzenia. Efektem końcowym badania jest raport, gdzie na rysunku dna sitowego zaznaczone są różnymi kolorami rurki o różnym stopniu ubytku grubości ścianek. Daje to graficzny, łatwy do interpretacji obraz stanu technicznego urządzenia.

Ponadto w raporcie podane są:

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”