2024

Zawarcie Umowy Ramowej na prace czyszczenia wysokociśnieniowego

Zawarcie Umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego

Pozyskanie Zleceń na prace czyszczenia hydrodynamicznego i wynajem urządzeń wysokociśnieniowych

Pozyskanie Zlecenia na prace czyszczenia wysokociśnieniowego

Pozyskanie Zamówień na prace czyszczenia hydrodynamicznego

2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 czerwca 2023 roku

Zawarcie umowy ramowej na prace wymian złóż katalitycznych

Zawarcie Umowy na prace wymiany złoża wanadowego w aparacie na terenie zakładu hutniczego

Zawarcie Umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego na terenie zakładu produkcyjnego

Uzyskanie akredytacji w zakresie dalszego świadczenia usług przemysłowych na terenie Niemiec

Pozyskanie Zlecenia na prace czyszczenia hydrodynamicznego

Pozyskanie Zlecenia awaryjnego na prace czyszczenia hydrodynamicznego

Pozyskanie Zamówień na prace mycia hydrodynamicznego na terenie zakładu produkcyjnego

Pozyskanie Zamówień na prace czyszczenia hydrodynamicznego

Pozyskanie Zamówienia na prace wymiany złóż katalitycznych w reaktorach na terenie zakładu petrochemicznego

Pozyskanie Zamówienia na prace czyszczenia hydrodynamicznego na terenie zakładu produkcyjnego

Pozyskanie Zamówienia na prace czyszczenia hydrodynamicznego na terenie zakładu produkcyjnego 6:2023

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Działania podjęte w celu wdrożenia usług serwisu przemysłowego na terenie Libii

2022

Przyjęcie regulaminu skupu akcji własnych w związku z zamiarem rozpoczęcia realizacji skupu akcji własnych

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 czerwca 2022 roku

Zawarcie Umowy Ramowej na prace czyszczenia hydrodynamicznego

Zawarcie umowy na wymianę złoża katalitycznego

Zawarcie umowy na usługi wymian katalizatorów

Zawarcie Umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego

Zawarcie Umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego 25:2022

Zawarcie Umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego 3:2022

Zawarcie Umowy konsorcjum na prace czyszczenia hydrodynamicznego na terenie kopalni

Ustanowienie odpisów

Sfinalizowanie procesu administracyjnego rejestracji podmiotu typu Joint Venture po stronie libijskiej

Otrzymanie Zamówień na prace czyszczenia hydrodynamicznego

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2022 r.

Nabycie akcji własnych 24:2022

Nabycie akcji własnych 23:2022

Nabycie akcji własnych 22:2022

Nabycie akcji własnych 21:2022

Nabycie akcji własnych 20:2022

Nabycie akcji własnych 19:2022

Nabycie akcji własnych 18:2022

Nabycie akcji własnych 17:2022

Nabycie akcji własnych 16:2022

Nabycie akcji własnych 15:2022

Nabycie akcji własnych 14:2022

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2021

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 roku

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie art. 69 Ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki POLMAN SA.

Zawarcie umowy ramowej na czyszczenie hydrodynamiczne.

Zawarcie umowy na wymianę złóż katalitycznych w reaktorach.

Zawarcie Umowy na wymianę katalizatora w aparacie kontaktowym.

Zawarcie umowy na wykonywanie prac związanych z modernizacją chłodni wentylatorowej.

Zawarcie umowy na wykonywanie prac w zakresie czyszczenia instalacji przemysłowej wraz z utylizacją odpadów.

Zawarcie Umowy na roboty budowlano- montażowe w ramach rekonstrukcji chłodni kominowej.

Zawarcie umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego.

Zawarcie Umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego. 13:2021

Zawarcie umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego podczas remontu instalacji

Rozpoczęcie skupu akcji własnych.

Pozyskanie zamówienia pilotażowego na wymianę złóż w firmie będącej potentatem branży petrochemicznej w Azji Zachodniej.

Otrzymanie zamówień na prace czyszczenia hydrodynamicznego.

Otrzymanie Zamówień na prace czyszczenia hydrodynamicznego. 23:2021

Otrzymanie Zamówienia na wymianę złoża katalitycznego.

Otrzymanie zamówienia na wymianę katalizatora w reaktorze.

Otrzymanie zamówienia na utylizację odpadów wytworzonych w trakcie czyszczenia kanalizacji.

Otrzymanie zamówienia na prace z branży hydrodynamicznej.

Otrzymanie zamówienia na prace czyszczenia hydrodynamicznego.

Otrzymanie Zamówienia na prace czyszczenia hydrodynamicznego. 22:2021

Otrzymanie zamówienia na prace czyszczenia hydrodynamicznego. 14:2021

Nabycie akcji własnych 58:2021

Nabycie akcji własnych 57:2021

Nabycie akcji własnych 56:2021

Nabycie akcji własnych 55:2021

Nabycie akcji własnych 54:2021

Nabycie akcji własnych 53:2021

Nabycie akcji własnych 52:2021

Nabycie akcji własnych 51:2021

Nabycie akcji własnych 50:2021

Nabycie akcji własnych 48:2021

Nabycie akcji własnych 47:2021

Nabycie akcji własnych 46:2021

Nabycie akcji własnych 45:2021

Nabycie akcji własnych 44:2021

Nabycie akcji własnych 43:2021

Nabycie akcji własnych 42:2021

Nabycie akcji własnych 41:2021

Nabycie akcji własnych 40:2021

Nabycie akcji własnych 39:2021

Nabycie akcji własnych 38:2021

Nabycie akcji własnych 37:2021

Nabycie akcji własnych 36:2021

Nabycie akcji własnych 35:2021

Nabycie akcji własnych 34:2021

Nabycie akcji własnych 33:2021

Nabycie akcji własnych 32:2021

Nabycie akcji własnych 31:2021

Nabycie akcji własnych 30:2021

Nabycie akcji własnych 29:2021

Nabycie akcji własnych 28:2021

Nabycie akcji własnych 27:2021

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Otrzymanie zamówienia na prace awaryjnego czyszczenia hydrodynamicznego wraz z utylizacją odpadów wytworzonych w trakcie realizowanych usług.

2020

Zawiadomienie art. 69 Ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki POLMAN SA.

Zawiadomienie art. 69 Ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej - obniżenie udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby ogólnej liczby głosów na WZA Spółki POLMAN S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 15 czerwca 2020r.

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 3 MAR

Zawarcie umowy na prace remontowe wraz z utylizacją odpadów wytworzonych podczas realizowanych usług.

Zawarcie umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego wraz z utylizacją odpadów wytworzonych w trakcie realizowanych usług.

Zawarcie umowy na prace czyszczenia hydrodynamicznego podczas remontu instalacji, wraz z utylizacją odpadów wytworzonych w trakcie realizowanych usług.

Zawarcie umowy na prace budowlano-montażowe chłodni kominowej.

Zawarcie umowy na hydrodynamiczne czyszczenie instalacji przemysłowej wraz z odbiorem odpadów wytworzonych podczas realizacji usługi.

Zawarcie umowy na czyszczenie urządzeń w przedsiębiorstwie przemysłu wytwórczego tworzyw sztucznych.

Zawarcie umowy - usługi serwisu przemysłowego w sektorze petrochemicznym na terenie Polski.

Zawarcie umowy - usługi serwisu przemysłowego w sektorze energetycznym na terenie Polski.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 15 czerwca 2020 roku.

Wyjaśnienie Zarządu do treści raportów bieżących ESPI nr 15/2020 i nr 20/2020

Spełnienie wymogów bezpieczeństwa sanitarnego w związku z pandemią COVID-19

Rozszerzenie działalności o odzyskiwanie, przetwarzanie, utylizację i składowanie odpadów wytworzonych podczas realizacji usług.

Realizacja zlecenia w trybie awaryjnym - usługa czyszczenia przemysłowego w sektorze chemicznym.

Realizacja zamówienia na prace wymiany złóż katalitycznych.

Pozyskanie zlecenia serwisu chłodni przemysłowych w sektorze energetycznym na terenie Polski.

Pozyskanie zamówienia serwisu instalacji przemysłowych na terenie Polski.

Pozyskanie zamówienia na wymianę złóż katalitycznych wraz z utylizacją odpadów wytworzonych podczas realizacji usługi.

Pozyskanie zamówienia na wymianę złóż katalitycznych wraz z odbiorem i utylizacją odpadów wytworzonych podczas realizacji usługi.

Pozyskanie zamówienia na prace montażowe chłodni kominowej na terenie UE.

Pozyskanie zamówienia na prace czyszczenia instalacji na terenie Polski.

Pozyskanie zamówienia na prace budowlano-montażowe chłodni kominowej na terenie UE.

Pozyskanie zamówienia na mycie instalacji przemysłowej wraz z odbiorem odpadów wytworzonych podczas realizacji usługi.

Pozyskanie zamówienia na kompleksowe prace czyszczenia przemysłowego z zachowaniem procedury PLM-COVID19.

Pozyskanie zamówienia na hydrodynamiczne czyszczenie instalacji przemysłowych.

Pozyskanie zamówienia na hydrodynamiczne czyszczenie instalacji przemysłowych.

Otrzymanie zamówień na wymianę złóż katalitycznych w aparatach instalacji przemysłowej.

Otrzymanie zamówienia na wymiany złóż katalitycznych w aparatach.

Otrzymanie umowy na prace budowlano-rozbiórkowe, utylizację oraz przetworzenie odpadów wytworzonych podczas realizowanych usług.

Otrzymanie Subwencji Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Korekta daty realizacji dla komunikatu ESPI 30/2020

2019

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 07 maja 2019r.

Zawarcie umowy - usługi serwisu przemysłowego w sektorze elektrociepłowniczym na terenie Polski.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 07 maja 2019 roku.

Wygranie przetargu w KGHM Polska Miedź S.A. - usługi serwisu przemysłowego.

Realizacja zlecenia w sektorze ciepłowniczym na terenie Austrii - Dział Chłodni Przemysłowych.

Realizacja zlecenia - usługi serwisu przemysłowego w sektorze petrochemicznym na terenie Niemiec.

Przyjęcie przez Zarząd Regulaminu Skupu Akcji Własnych Spółki.

Otrzymanie zlecenie - usługi serwisu przemysłowego.

Otrzymanie zlecenia - usługi serwisu przemysłowego w sektorze petrochemicznym.

2018

Zawiadomienie art. 69 Ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału - zwiększenie posiadania powyżej progu 5% ogólnej liczby ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki POLMAN SA.

Zawiadomienie art. 69 Ust. z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki POLMAN SA.

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 3 MAR

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR

Zdementowanie nierzetelnych informacji w przestrzeni mediów elektronicznych.

Wygaszenie aktywności działu Nowoczesnych Technologii Informatycznych IT w POLMAN S.A.

Umowa znacząca zawarta z ZUS o dofinansowanie na realizację projektu „Zwiększenie bezpieczeństwa pracy”.

Umowa znacząca - usługi serwisu przemysłowego w sektorze energetycznym.

Odrzucenie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu 1.2 w województwie świętokrzyskim.

Odrzucenie wniosków składanych przez POLMAN S.A. o dofinansowanie ze środków UE w ramach programów 1.2.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA POLMAN S.A. w dniu 09 maja 2018 roku.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”