WŁADZE SPÓŁKI

Mariusz nowak
prezes zarządu

W latach 1987-1994 prowadził własną działalność gospodarczą. W roku 1991 został współwłaścicielem POLMAN S.A. W latach 2001-2007 był Prezesem Zarządu POLMAN S.A., a następnie od 2007 roku do marca 2009 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. W marcu 2009 roku Rada Nadzorcza ponownie powołała Pana Mariusza Nowaka na funkcję Prezesa Zarządu.

Kontakt

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Od dnia 01 kwietnia 2010 roku POLMAN S.A realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 8.2.

„Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Od dnia 21 listopada 2011r. POLMAN S.A. realizuje projekt dofinansowany ze środków PO IG działanie 6.1
,,Paszport do eksportu”