Kalendarium

Kalendarium POLMAN S.A. na rok 2023

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku obrotowym 2023 raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:

Raport roczny:
– raport roczny za 2022 r. – 17 marca 2023 r. 

Raporty kwartalne:
– raport za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r. 
– raport za II kwartał 2023 r. – 11 sierpnia 2023 r. 
– raport za III kwartał 2023 r. – 10 listopada 2023 r.

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok 2022 w dniu 17 marca 2023 r. Emitent na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni – IV kwartał roku obrotowego 2022.

Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań