Kalendarium

Kalendarium POLMAN S.A. na rok 2021

Zarząd Spółki POLMAN S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w roku kalendarzowym 2021 raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z poniższym harmonogramem publikacji:

raport roczny za 2020 19 marca 2021
raport za I kwartał 2021 12 maja 2021
raport za II kwartał 2021 12 sierpnia 2021
raport za III kwartał 2021 12 listopada 2021

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok 2020 w dniu 19 marca 2021r. Emitent na podstawie §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego 2020.

Ewentualne zmiany niniejszego harmonogramu przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku został podany do publicznej wiadomości   Raportem bieżącym EBI nr 1/2021  dnia  2021-01-29

Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań