Walne zgromadzenia

Spółka POLMAN S.A. zwołuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Dz.U.2000 nr 94 poz. 1037. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy opisane w Statucie Spółki POLMAN S.A., natomiast zasady określa Regulamin WZA.

W tej zakładce przedstawiamy dokumentację związaną z Walnymi Zgromadzeniami, które się odbyły, jak również zamieszczamy dokumenty Walnych Zgromadzeń, które są już zaplanowane.

Zapraszamy potencjalnych akcjonariuszy do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, a aktualnych akcjonariuszy Spółki do aktywnego uczestnictwa w życiu POLMAN S.A. poprzez zgłoszenie się i udział w WZA.

Wszystkie pytania dotyczące Walnych Zgromadzeń prosimy kierować na adres:

Dowiedz się więcej o firmie
Skontaktuj się z nami w razie pytań