monter

Monter

  • zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m,
  • gotowość do pracy w delegacji – warunek konieczny,
  • doświadczenie w pracy na obiektach przemysłowych ( chłodnie kominowe , chłodnie wentylatorowe)